Mahalaga ang salita ng tao

Mahalaga ang salita ng tao. Ito’y nagsasalamin ng kanyang saloobin. Bilang mga nilalang ng Dios, Siya dapat ang nilalaman ng ating kalooban. Sa panahon ng …

Read More →

TOTOONG MAY BAGONG SILANG…

Ang Arnold Janssen Bahay Kalinga ay matatagpuan sa Bagong Silang, Caloocan. Sa pagbubukas ng isang “bahay kalinga” na ang layunin para sa mga maralitang lansangan …

Read More →

ARNOLD JANSSEN BAHAY KALINGA

Yesterday on the Feast of Our Lady of Mt.Carmel, we celebrated the 5th anniversary of Arnold Janssen KALiNgA (Kain-Aral-Ligo-Ng Ayos) Center. Moreover, with Joy and …

Read More →

Collaborative Mission Frontier

Four months and even long before, we invented & imposed “social distancing” on homeless and street people, because of the stigma that they smell, are …

Read More →

Kalinga’s Humble Offering

Arnold Janssen Kalinga Center’s humble offering to our dear vulnerable and homeless brothers and sisters as we bravely face the pandemic COVID-19. “Compassion knows no …

Read More →

A Lesson Under The Rain

GCQ Day 25 Kalaw cor M.Y.Orosa streets, Manila Arnold Janssen Kalinga Foundation COVID19 Response “A Lesson Under The Rain” People who work in beauty parlors …

Read More →

GCQ Day 23

“The REY Generosity” GCQ Day 23 Arnold Janssen Kalinga Foundation COVID-19 TM Kalaw, Luneta Theater After providing “7 safe shelters” to 470 street-dwellers, we immediately …

Read More →

GCQ Day 15 Front of Quirino Grandstand Kalinga: Kain-Linis Ng Ayos

Aside from the homeless being cared for in the Safe Shelters, Arnold Janssen Kalinga (Kain-Linis Ng Ayos) Center has been providing food in Luneta and …

Read More →

Pagyakap Sa Buhay Kalinga

Thank you Sir Eli Sepe for capturing the truth, the plight and life of our dear homeless sisters and brothers. Teatro Kalinga is a theater …

Read More →