2020 Annual Reports

2020 ANNUAL REPORT (AJ KALINGA CENTER)…”Paglaya mula sa Kulturang Kalye, Pagyakap sa Buhay Kalinga”
2020 ANNUAL REPORT (PROGRAM PAGHILOM)… “Likhain Muli at Bigyang Lakas ang Buhay”

2019 Annual Reports

2019 ANNUAL REPORT (AJ KALINGA CENTER)…”Mula sa Kulturang Kalye, tungo sa Kulturang Kalinga”
2019 ANNUAL REPORT (PROGRAM PAGHILOM)… “Likhain Muli at Bigyang Lakas ang Buhay”