Gifted Homeless People No.1 “Paulyn Vitaliano”

Arnold Janssen Bahay Kalinga is a home for at least 53 homeless persons. Homelessness is a complex issue. But homeless people can teach us values …

Read More →

Mahalaga ang salita ng tao

Mahalaga ang salita ng tao. Ito’y nagsasalamin ng kanyang saloobin. Bilang mga nilalang ng Dios, Siya dapat ang nilalaman ng ating kalooban. Sa panahon ng …

Read More →

TOTOONG MAY BAGONG SILANG…

Ang Arnold Janssen Bahay Kalinga ay matatagpuan sa Bagong Silang, Caloocan. Sa pagbubukas ng isang “bahay kalinga” na ang layunin para sa mga maralitang lansangan …

Read More →

ARNOLD JANSSEN BAHAY KALINGA

Yesterday on the Feast of Our Lady of Mt.Carmel, we celebrated the 5th anniversary of Arnold Janssen KALiNgA (Kain-Aral-Ligo-Ng Ayos) Center. Moreover, with Joy and …

Read More →

Collaborative Mission Frontier

Four months and even long before, we invented & imposed “social distancing” on homeless and street people, because of the stigma that they smell, are …

Read More →

Kalinga’s Humble Offering

Arnold Janssen Kalinga Center’s humble offering to our dear vulnerable and homeless brothers and sisters as we bravely face the pandemic COVID-19. “Compassion knows no …

Read More →