GCQ Day 15 Front of Quirino Grandstand Kalinga: Kain-Linis Ng Ayos

Aside from the homeless being cared for in the Safe Shelters, Arnold Janssen Kalinga (Kain-Linis Ng Ayos) Center has been providing food in Luneta and QC areas EVERYDAY since April.

From 200 pax each afternoon, it has now grown to 650!

When asked until when we’ll feed them, my humble reply was,

“Ang pag-kalinga ay walang kinikilalang minuto o oras, araw o panahon. Kaya hanggang may nagugutom sa kalye,
mag-aalay ng kain at linis (ligo) ang Arnold Janssen Kalinga Center”.

Halina samahan ninyo po kami,

“Kinalinga tayo ng Dios sa twina, kaya mangalinga din tayo sa kapwa ng may galak.”

Here are some of their hungry, yet grateful smiles and faces!