TOTOONG MAY BAGONG SILANG…

Ang Arnold Janssen Bahay Kalinga ay matatagpuan sa Bagong Silang, Caloocan.

Sa pagbubukas ng isang “bahay kalinga” na ang layunin para sa mga maralitang lansangan ay

magbigay ng pangalawang pagkakataon para makatapos sa pag-aaral; madagdagan ang kamalayan at kakayahan; at, kumita ng salapi mula sa sariling pawis, totoong may “bagong silang”

na pag-asa na isinilang!