Happy Mother’s Day!

Bilang paggunita sa Araw ng mga Ina, handog ng Arnold Janssen Kalinga Foundation Inc. ang munting regalo para sa mga nanay na kabilang sa Program PagHILOM. Ang Program PagHILOM ay binubuo ng mga pamilya ng EJK victims, kung saan karamihan sa mga benepisyaryo ay mga ina at babaeng asawa.

Sa aming mga Nanays, hanga po kami sa tatag ng mga kababaihan ng PagHILOM, na sa kabila ng naging karanasan ay patuloy ninyong itinataguyod ang inyong pamilya. Dalangin namin ang patuloy na paghilom ng inyong mga sugat, ang hustisya at ang mapayapang pagpapahinga ng mga nawalang minamahal sa buhay, at ang patuloy na pag biyaya ng Diyos sa inyo at sa pamilya.

Maligayang Araw ng mga Ina!