Kalinga Community Pantry on Wheels

Sa panahon na maraming tao ang nawalan ng pagkakakitaan, nagugutom, at patuloy na nagugutom. Ang kahabagan ng Diyos sa kanila ay hindi nawawala. Bagkus, patuloy na dumadaloy ito sa mga tao na kanyang tinawag at patuloy na tinatawag para magbigay ng pag-asa at KALINGA.

“Kinalinga ako sa KALINGA, kaya mangangalinga ako sa kapwa ng may galak.”